Stem op ons!

Stem op ons tijden de Rabobank clubkas campagne zodat we ons werk kunnen voortzetten.

Als AED stichting zorgen we ervoor dat er een dekkend netwerk van AED's hangen in de Roosendaalse dorpen. Ook controleren we zeer regelmatig de werking van apparatuur zodat de AED's en kasten in het geval van een calamiteit goed functioneren. Daarnaast geven we advies aan soortgelijke initiatieven in de regio.

Dit alles wordt gedaan door onze vrijwilligers met behulp van sponsoren en dit soort acties.

We hopen uw stem te mogen ontvangen.

Aed alert

AED-Alert is een systeem dat door de meldkamers in Nederland gebruikt kan worden ter ondersteuning van de reguliere hulpverlening.

Iedereen die een hartstilstand krijgt is gebaat bij snelle hulp. Hoe eerder er gereanimeerd en gedefibrilleerd wordt des te beter. De kracht van het systeem is het samenbrengen van een slachtoffer, een burgerhulpverlener en een beschikbare AED.


Aanmelden kan via www.aed-alert.nl